Tag: Images

THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA HÌNH ẢNH

Khi chúng ta đến bất cứ đâu, chúng ta đều bắt gặp những hình ảnh. Chúng ta thấy chúng ở trong sách, báo, tạp chí, bảng biểu hay ở các bảo tàng … Chúng ta xem những hình ảnh chuyển động trên TV, raph chiếu phim, rạp hát … Ngay cả khi chơi game hay...